Integritetspolicy

Wajjo är måna om att skydda och respektera din integritet, och vi använder endast personuppgifter till att skicka information till dig som vi tror är intressant för dig. I de sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Wajjo, eller av någon annan för Wajjos räkning, vidtas lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den digitala kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå tillväga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Informationsskydd

Vi vidtar så omfattande säkerhetsåtgärder som möjligt för att skydda dina personliga uppgifter och följer de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram. Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter för de personer som ansvarar för och hanterar personliga uppgifter. Klausulerna reglerar även frågor som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister kring avtalet ska lösas.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

Wajjo behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänster Wajjo erbjuder våra kunder och samarbetspartners. Vi använder oss även av personuppgifter för att kunna kontakta de personer som tagit en första kontakt med Wajjo.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi hämtar alltid in ditt godkännande när du lämnar ifrån dig någon form av personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera vem du är. Den rättsliga grunden för att hämta in och behandla informationen är:

  • att du gett ditt samtycke.
  • ett berättigat intresse från båda parter.
  • att personuppgifterna behövs för att vi ska kunna leva upp till de avtal om våra produkter och tjänster som vi har med dig som kund, eller att kunna återkoppla till dig som tagit kontakt med oss.

Vi samlar in och hanterar följande personuppgifter:

  • e-post

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Wajjo och att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

Webbplatsen lagrar också cookies i din webbläsare

Du kan läsa mer ingående om de cookies vi använder längre ner på denna sida. De olika typer av cookies vi använder är följande:

  • Nödvändiga cookies (Cookies som krävs för att sajten ska fungera men som inte används för att identifiera en person.)
  • Cookies för statistik och marknadsföring

Informationsdelning med tredje part

Vi delar endast personligt identifierbar information med betrodda samarbetspartners i de fall det är väsentligt för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi ställer höga krav på att våra partners behandlar din personliga information med samma integritet och säkerhet som vi själva gör, och tillåter inte under några som helst omständigheter att samarbetspartners eller underleverantörer använder delade personuppgifter i andra syften än de som Wajjo har definierat.

Vi delar personuppgifter med följande underleverantörer/partners:

Personuppgiftsansvarig på Wajjo

För frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta:

Niclas Bergquist
niclas[a]wajjo.se